Pro rodiče


  • V případě naplnění kapacity budou přijímány děti dle hodnotících kritérií při zápise na daný školní rok. V případě nenadálého uvolnění kapacity v průběhu roku, budou osloveni žadatelé na něž nevyšla kapacita dle pořadí pod čarou. Ve výjimečných případech může provozovatel oslovit žadatele mimo hodnoticí žebříček. 
  • Vnitřní pravidla a Plán výchovy a péče - tyto dokumenty jsou dostupné k prostudování v prostorách DS nebo mohou být na vyžádání zaslány zájemci e-mailem.

 PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH DS:

  • Prosíme rodiče, aby dodržovali řádné odhlašování stravy, při nepřítomnosti dítěte, a nepropadl jim tak nárok na vrácení plné finanční částky (100 %) za neodebranou stravu. Oběd/svačinky je nutné odhlásit/přihlásit den dopředu do 10 :00 hod!
  • Prosíme rodiče, aby v době odpoledního odpočinku dětí od 12:30 hod. do 14:30 hod. nezvonili na zvonek, ale prozvonili  telefonní číslo - viz. kontakty.
  • Prosíme rodiče, aby dodržovali provozní dobu DS 7:00 – 15:30 hod.!
  • Každý z rodičů má možnost přispět libovolnou částkou, dle vlastního uvážení, na nadaci Dobrý anděl. Vybraný obnos bude každý měsíc zaslán na konto nadace. Na začátku každého měsíce automaticky přispějeme za naši DS částkou 500 Kč. Vy i Vaše děti tak pomůžou jiným dětem, které pomoc potřebují a stanou se dobrými andílky. Výsledná částka bude každý měsíc zveřejněna na našich stránkách v sekci „Aktuality“.