Pro rodiče


 

 

  • Jsme hrdým členem Asociace provozovatelů dětských skupina a mikrojeslí z.s., která projektem Moje dětská skupina  usiluje o profesionalizaci dětských skupin a mikrojeslí.
  • Rodičům doporučujeme stáhnout a pročíst si plán výchovy a péče a rovněž vnitřní pravidla, která je nutné dodržovat z důvodů bezpečnosti a bezproblémového chodu. V případě nejasností vše řešte prosím osobně s paní učitelkou.
  • V případě naplnění kapacity budou přednostně přijímány děti s požadavkem na stálou docházku, nejlépe měsíční celodenní.

 

PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH DS:

Na žádost vystavíme Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení v roce 2019, pro uplatnění slevy na dani dle zákona o dani z příjmu. Není podstatné, navštěvuje-li dítě předškolní zařízení po celý kalendářní rok nebo jen po určitou část roku. Rozhodující je výše nákladů za umístění dítěte v předškolním zařízení. Maximální sleva pro zdaňovací období 2020 bude 14 600 Kč.

  • Prosíme rodiče, aby dodržovali řádné odhlašování stravy, při nepřítomnosti dítěte, a nepropadl jim tak nárok na vrácení plné finanční částky (100%) za neodebranou stravu. Oběd/svačinky je nutné odhlásit/přihlásit den dopředu do 10 :00 hod!
  • Prosíme rodiče, aby v době odpoledního odpočinku dětí od 12:30 hod. do 14:30 hod. nezvonili na zvonek, ale prozvonili  telefonní číslo - viz. kontakty.
  • Prosíme rodiče, aby dodržovali provozní dobu DS 7:00 – 15:30 hod.!
  • Každý z rodičů má možnost přispět libovolnou částkou, dle vlastního uvážení, na nadaci Dobrý anděl. Vybraný obnos bude každý měsíc zaslán na konto nadace. Na začátku každého měsíce automaticky přispějeme za naši DS částkou 500 Kč. Vy i Vaše děti tak pomůžou jiným dětem, které pomoc potřebují a stanou se dobrými andílky. Výsledná částka bude každý měsíc zveřejněna na našich stránkách v sekci „Aktuality“.