Režim dne


Režim dne je stanoven i s ohledem na nižší věk dětí a přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí. V dětské skupině je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

7:00 - 8:00                příchod dětí, ranní hry dle vlastní volby, ranní komunikativní kruh

8:00 - 8:20                ranní cvičení

8:20 - 9:00                hygiena, svačina

9:00 – 9:30                činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období

9:30 – 11:30              hygiena, pobyt venku – volné hry na zahrádce, vycházka (v případě nepříznivého počasí budou pokračovat činnosti a aktivity                                                       spojené s volnými hrami

12:00                          odchod dětí s dopolední docházkou

11:30 - 12:15             hygiena, oběd

12:15 - 14:15             odpolední odpočinek - relaxace

14:15 - 15:00             hygiena, svačina

15:00 – 15:30            odpolední hry, volný program, odchod dětí domů

 

 

Časy aktivit jsou orientační, čas nás totiž netlačí.