Režim dne


07:00 - 08:00           příchod dětí, ranní hry dle vlastní volby, ranní komunikativní kruh

08:00 - 08:20           ranní cvičení

08:20 - 09:00           hygiena, svačina

09:00 - 09:30           činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období

09:30 - 11:30           hygiena, pobyt venku – volné hry na zahrádce, vycházka (v případě nepříznivého počasí budou

                                    pokračovat činnosti a aktivity spojené s volnými hrami)

11:30 - 12:15           hygiena, oběd

      12:00                 odchod dětí s dopolední docházkou

12:15 - 14:15           odpolední odpočinek – relaxace

14:15 - 15:00           hygiena, svačina

15:00 – 15:30          odpolední hry, volný program, odchod dětí domů 

 

Časy aktivit jsou orientační, čas nás totiž netlačí