Aktuality


 

Momentální počet volných míst pro školní rok 23/24:          12

 

     - 30.3. 2023 bude probíhat zápis do DS pro následující školní rok dle nových hodnotících kritérií, které jsou umístěny zde. Hodnotící kritéria jsou zavedena z důvodu potřeby vytvoření spravedlivého přijímacího systému pro všechny žadatele (nové i stávající). 

 

     - V případě zájmu o zápis do DS, prosím, kontaktujte telefonicky, emailem nebo ústně ředitelku DS, která Vás poté bude informovat o podrobnostech k zápisu v dostatečném předstihu. 

 

     - Žadatelé budou informováni o výsledku zápisu během následujícího týdne po datu zápisu. Noví klienti se považují za přijaté po složení rezervační zálohy v hodnotě 1500 Kč, která bude po nástupu navrácena formou odečtení z platby za první měsíc docházky. Záloha se nevztahuje na stávající žadatele, docházející do DS v současném školním roce.

 

     - V případě nenaplnění kapacity, odstoupení žadatele, nebo jiného nenadálého uvolnění místa, bude probíhat druhé kolo zápisu 8.6. 2023. Do tohoto data se mohou přihlásit zájemci, na které nezbyla kapacita v prvním kole nebo noví zájemci, kteří se do prvního kola nenahlásili. V případě, že nebude pro druhé kolo volná žádná kapacita, nebude druhé kolo zápisu vypsané. O vypsání druhého kola zápisu budou žadatelé informováni zde během května 2023.

- Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přispěli na nadaci Dobrý Anděl. Za měsíc listopad posíláme na konto nadace celkem 500Kč.