Aktuality


Zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit s těmito dokumenty:

           1. Čestné prohlášení

           2. Mimořádná hygienická opatření v DS

 

 

Pozor: V případě naplnění kapacity budou přednostně přijímány děti na stálou docházku, nejlépe měsíční celodenní!

 

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přispěli na nadaci Dobrý Anděl. Za měsíc září posíláme na konto nadace celkem 500Kč.