Ceník


STRAVNÉ:

  • Cena docházky nezahrnuje stravné, jehož cena může být každý měsíc odlišná (absence, vlastní strava atd. viz body níže). Maximem pracovních dnů v měsíci bývá až 23 dnů, tzn. při 100% docházce dítěte, je cena stravného 23 x 75, neboli 1725 Kč. Naopak v měsíci s minimem pracovních dnů, tj. 18 pracovních dnů, bude cena stravného činit maximálně 1350 Kč.

                                                                                                        Ceník stravného platný od 1. 2. 2023 

Strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačinky. Cena stravného na den činí celkem 75 Kč při celodenní docházce (svačina/oběd/svačina) a 60 Kč na den pro dopolední docházku (svačina/oběd).

  • Strava je hrazena na konci měsíce PŘEVODEM, dle docházky dítěte (do zprávy pro příjemce je nutné uvést slovo: STRAVNÉ, JMÉNO DÍTĚTE a PLACENÝ MĚSÍC). Neodhlášená strava je účtována v plné výši. 
  • Rádi Vašemu dítěti připravíme Vámi přinesené jídlo (oběd, svačiny). V takovém případě stravné neplatíte. Rodičům dětí, které mají ze zdravotních důvodů výjimku ve stravování, vycházíme vstříc a požadavky akceptujeme – sestavíme individuální jídelníček.

 

ŠKOLNÉ:

  • V případě krátkodobé nemoci nebo jiné absence dítěte se školné nevrací. V případě dlouhodobé nemoci (min. 10 po sobě jdoucích pracovních dní) se po doložení potvrzení od lékaře odečítá 50% z ceny docházky v nadcházejícím měsíci.
  • Prosíme rodiče o rezervaci celodenní nebo hodinové docházky alespoň 1 den předem do 10:00 hod., z důvodu objednávek stravy na další den.  
  • Školné je hrazeno vždy k 15. dni aktuálního měsíce PŘEVODEM (do zprávy pro příjemce je nutné uvést slovo: DOCHÁZKA, JMÉNO DÍTĚTE a PLACENÝ MĚSÍC).
  • ŠKOLNÉ ZAHRNUJE: denní péči v rodinném prostředí, pedagogický dozor s individuálním přístupem, hygienické potřeby (ne pleny), výtvarný materiál, didaktické pomůcky, oslavy narozenin, hračky a provozní režie

 

  • POZOR: Sluníčková karta je výhodnější možnost nepravidelné docházky v libovolných dnech daného měsíce. Karta NENÍ PŘENOSNÁ do dalšího měsíce! Sluníčková karta lze zakoupit a uplatnit na docházku jednoho dítěte.
  • POZOR: Sourozenecká sleva pro měsíční docházející. Druhý sourozenec platí pouze poloviční cenu z docházky (neplatí pro stravné), tzn. měsíční sleva 2000 Kč.

 

Číslo účtu: 55 345 653 59/0800

                                                                                                       

Ceník platný od 1. 9. 2022