Ceník


Hodinová docházka                                                50 Kč/hod  

Jednodenní docházka                                               350 Kč/den

 

STRAVNÉ:

 • Cena docházky nezahrnuje stravné, jehož cena může být každý měsíc odlišná (absence, vlastní strava atd. viz body níže). Maximem pracovních dnů v měsíci bývá až 23 dnů, tzn. při 100% docházce dítěte, je cena stravného 23 x 65, neboli 1495 Kč. Naopak v měsíci s minimem pracovních dnů, tj. 18 pracovních dnů, bude cena stravného činit maximálně 1170 Kč.
 • Strava se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačinky. Cena stravného na den činí celkem 65 Kč při celodenní docházce a 50 Kč na den pro dopolední docházku.
 • Strava je hrazena na konci měsíce PŘEVODEM, dle docházky dítěte (do zprávy pro příjemce je nutné uvést slovo: STRAVNÉ, JMÉNO DÍTĚTE a PLACENÝ MĚSÍC). Neodhlášená strava je účtována v plné výši. 
 • Rádi Vašemu dítěti připravíme Vámi přinesené jídlo (oběd, svačiny). V takovém případě stravné neplatíte. Rodičům dětí, které mají ze zdravotních důvodů výjimku ve stravování, vycházíme vstříc a požadavky akceptujeme – sestavíme individuální jídelníček.

ŠKOLNÉ:

 • V případě krátkodobé nemoci nebo jiné absence dítěte se školné nevrací. V případě dlouhodobé nemoci (min. 10 pracovních dní) se po doložení potvrzení od lékaře odečítá 50% z ceny docházky v nadcházejícím měsíci.
 • Prosíme rodiče o rezervaci celodenní nebo hodinové docházky,  alespoň 1 den předem do 10:00 hod., z důvodu objednávek stravy na další den.  
 • Při docházce 1 až 4 dny v týdnu po celý měsíc vycházíme z průměru 20 pracovních dnů / 4 týdnů v měsíci.
 • Školné je hrazeno vždy k 15. dni aktuálního měsíce PŘEVODEM (do zprávy pro příjemce je nutné uvést slovo: DOCHÁZKA, JMÉNO DÍTĚTE a PLACENÝ MĚSÍC).
 • ŠKOLNÉ ZAHRNUJE: denní péči v rodinném prostředí, pedagogický dozor s individuálním přístupem, hygienické potřeby (ne pleny), výtvarný materiál, didaktické pomůcky, oslavy narozenin, hračky a provozní režie
 • POZOR: Sluníčková karta je výhodnější možnost nepravidelné docházky v libovolných dnech daného měsíce – 10ti hodinová a 5ti denní katra NENÍ PŘENOSNÁ do dalšího měsíce! Sluníčková karta lze zakoupit a uplatnit na docházku jednoho dítěte MAXIMÁLNĚ 3x do měsíce.
 • POZOR: Sourozenecká sleva pro měsíční docházející. Druhý sourozenec platí pouze poloviční cenu z docházky (neplatí pro stravné), tzn. měsíční sleva 1750 Kč.

Číslo účtu: 55 345 653 59/0800