Režim dne

06:30 - 08:00               příchod dětí, ranní hry dle vlastní volby, individuální hra

08:00 - 09:00               úklid hraček, ranní kruh (společné přivítání kamarádů a nového dne, ranní povídání na vybrané téma)

09:00 - 09:30               hygiena, svačinka

09:30 - 10:00               výchovně – vzdělávací činnosti a aktivity v rámci ŠVP „Rok se SLUNÍČKEM

10:00 - 11:15               pobyt venku – volné hry na zahrádce, vycházka (v případě nepříznivého počasí budou pokračovat výchovně-                                        vzdělávací činnosti a aktivity spojené s volnými hrami)

11:15 12:00               hygiena, oběd

      12:00                     odchod dětí s dopolední docházkou

12:00 - 12:15               příprava ke spánku

12:15 - 14:30               odpolední odpočinek, čtení / sledování pohádek, hygiena

14:30 - 15:00               svačinka

15:00 – 15:30              odpolední hry, volný program, odchod dětí domů

 les kk

Časy aktivit jsou orientační, čas nás totiž netlačí . . .