Pro rodiče

GwgEGeg

  • Rodičům doporučujeme stáhnout a pročíst si řád a organizaci školky, který je nutné dodržovat z důvodů bezpečnosti a bezproblémového chodu celé školky. V případě nejasností vše řešte prosím osobně s p.učitelkou.
  • V případě naplnění kapacity školky budou přednostně přijímány děti s požadavkem na stálou docházku, nejlépe měsíční celodenní.
  • Nově mají rodiče, jejichž děti se z kapacitních důvodů nedostanou do státní MŠ, možnost čerpat dotaci od města Loštice. Podmínky a smlouvu k získání příspěvku naleznete zde.

PRO NOVÉ KLIENTY:

  • Pozor, pozor !!!! máte možnost rezervovat si místo ve školce třeba i na rok dopředu a to složením 1 měsíčního poplatku za docházku předem. Po nástupu dítěte bude tato kauce sloužit jako první platba za docházku – nemusíte tak první měsíc platit, jelikož bude předplacený – v následujících měsících už bude platba standardní. Tato kauce slouží jako reálný ukazatel zájmu o docházku a zároveň vám 100% zajišťuje místo ve školičce. Při nenastoupení dítěte je kauce nevratná.

PRO RODIČE DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH ŠKOLKU:

  • Rodiče mají možnost zažádat si u paní učitelky o vystavení potvrzení docházky za uplynulý rok, sloužící k prokázání úlevy na daních v daňovém přiznání.
  • Prosíme rodiče, aby dodržovali řádné odhlašování stravy, při nepřítomnosti dítěte, a nepropadl jim tak nárok na vrácení plné finanční částky (100%za neodebranou stravu. Oběd/svačinky je nutné odhlásit/přihlásit  den dopředu do 10 :00 hod!!
  • Prosíme rodiče, aby v době odpoledního odpočinku dětí od 12:30 hod. do 14:30 hod. nezvonili na zvonek, ale prozvonili  telefonní číslo - viz. kontakty.
  • Prosíme rodiče, aby dodržovali příchod do školky do 08:00 z důvodu začátku denního režimu. 
  • Ve školce máme kasičku, kam může každý z rodičů či dětí, dle vlastního uvážení, přispět libovolnou částkou. Vybraný obnos bude každý měsíc zaslán na konto nadace Dobrý anděl.  Na začátku následujícího měsíce automaticky přispějeme za naší školku částkou 500 Kč.Vaše děti tak pomůžou jiným dětem, které pomoc potřebují a stanou se dobrými andílky. Výsledná částka bude každý měsíc zveřejněna na našich stránkách v sekci „Aktuality“.