Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat níže uvedeným sponzorům. 

Z Vašeho zájmu a podpory máme nesmírnou radost a velice si vážíme takovýchto darů a gest!

 

DĚKUJEME:

 

 

Rodičům Terezky Horáčkové

 za opětovný nákup dobrot pro děti a za krásný skákací hrad 

 

IMG_5634